Tuesday, December 15, 2009

Rama bhaja - Nanak jan kahe pukar

Rama bhaja Rama bhaja
janama siraat hai

Kaho kaha baar baar
samajhat nahi kyon gawaar

bin sath nahi lage baar
ore sam gaat hai

sakal bhram daar de
govind ko naam de

anth baar sang tere
yehi ek jaat hai

bikhiya bikh jo bisaar
prabhu ko jas hiye dhaar

nanak jan kahe pukar
avsar abhi haath hai0 Comments:

Post a Comment

<< Home