Wednesday, December 16, 2009

The greatest trick

The greatest trick of all-time, is Time itself.

Tuesday, December 15, 2009

Rama bhaja - Nanak jan kahe pukar

Rama bhaja Rama bhaja
janama siraat hai

Kaho kaha baar baar
samajhat nahi kyon gawaar

bin sath nahi lage baar
ore sam gaat hai

sakal bhram daar de
govind ko naam de

anth baar sang tere
yehi ek jaat hai

bikhiya bikh jo bisaar
prabhu ko jas hiye dhaar

nanak jan kahe pukar
avsar abhi haath haiRama simara - Nanak jan kahat baat

Rama simara Rama simara
yeh hai tero kaaj hai

Maya ko sang tyaaga,
Prabhu joo ki sarana laaga

Jagat sukh maana mithya
jhoot ho sab saaj hai

Supnay jo dhan pahchaan,
kaahe par karat maan

Baaroo ki bheet jaise
vasudha ko raaj hai

Nanak jan kahat baat
binasi jaehai tero gaat

Chhinn chhinn kar gae-ho kaal
taise jaat aaj hai